Hier ben je: Home » ArnhemVocaal.nl » Spelregels

Spelregels

Disclaimer

Ondanks de zorg die wordt besteed aan de juiste en volledige invoer op deze website, kunnen ArnhemVocaal.nl, haar beheerder of haar sponsor niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of omissies. Veel van de informatie op de site wordt door derden aangeleverd. ArnhemVocaal.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit aangeboden informatie of informatie waarnaar wordt verwezen.
Bij eventuele twijfel over de juistheid van de gegevens, raden wij u aan om contact op te nemen met de bij de betreffende informatie vermelde contactpersoon.

Copyright

Alle informatie op de site van ArnhemVocaal.nl en Confetti-koor.nl valt onder het auteursrecht. Hieronder valt ook de informatie die door derden is aangeleverd. Het is niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming geheel of gedeeltelijk over te nemen en te publiceren.

ArnhemVocaal.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen door derden geplaatste informatie te verwijderen indien die in strijd is met de 'spelregels', de openbare orde en/of goede zeden.

Anti spam

Omdat wij zelf ook niet van ongewenste e-mails houden, wordt ieder opgegeven e-mailadres door ons zorgvuldig afgeschermd. in de daarvoor aangegeven velden ingevulde e-mailadressen worden door ons niet op de site geplaatst. Het versturen van een e-mail via ArnhemVocaal.nl kan alleen met een e-mailformulier.

Privacy

ArnhemVocaal.nl houdt enkele gegevens bij van de personen die informatie toevoegen op de website, de zogenoemde accountgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om:

  • Op verzoek mailings te sturen.
  • De kwaliteit van de berichten te bewaken door de afzender te herkennen.
  • Contact door de beheerder van ArnhemVocaal.nl.
Accountgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Alle gegevens die worden opgegeven voor de agenda, het korenoverzicht of het prikbord kunnen worden gepubliceerd.

Meld je aan bij ArnhemVocaal.nl